Undervisningen

Det er vigtigt, at alle børn på skolen får en god og givende læring. Derfor forlanger vi noget af børnene – og vi forlanger noget af os selv.

Det er en hjertesag for os, at den boglige undervisning på Vanløse Friskole er motiverende og engagerer børnene til et godt liv med lyst til læring. Men det kræver, at alle gør en indsats.

På Vanløse Friskole forventer vi af vores elever, at de:

  • kommer til alle timer
  • yder en indsats i undervisningen
  • vil fællesskabet i klassen

I kan forvente af os, at vi:

  • bruger børnenes forskellige talenter i undervisningen
  • skaber ”undren” og gør børnene nysgerrige og lærelystne
  • leverer samtalebaseret og gruppeorienteret undervisning
  • hjælper med at udvikle børnene i de fag, de har svært ved
  • tilbyder et trygt og mobbefrit undervisningsmiljø
  • har socialt støttende undervisning til alle børn, der har behov for det.

Al undervisning på Livets Skole lever op til Folkeskolens Fælles Mål og de vejledende forslag til læseplan.

Emneuger på tværs af teams

Vi er opdelt i ”Yngste team” (børnehaveklasse – 3. klasse) og ”Ældste team” (4. – 5. klasse) i alle fag, men vi arbejder også på tværs af årgange i særlig tilrettelagte emneuger.

Temaarbejde

Vi arbejder ofte i temaer, der afsluttes med en tur ud af huset til alle de muligheder, byen eller naturen tilbyder.

Loading...