Støtteundervisning

På Vanlæse friskole kan børnene efter indstilling fra PPR få specialundervisning i dansk eller matematik, ligesom vi tilbyder hjælp til elever med dansk som 2. sprog.

Børn lærer forskelligt, og v arbejder altid på at finde den enkeltes styrker frem i undervisningen, så børnene oplever succes og føler glæde ved at lære.

Vores speciallærer i dansk arbejder med mange teknikker, herunder coaching, og er meget velfunderet fagligt i afkodning/hjælp til elever med læseudfordringer.

I støtteundervisningen i matematik arbejder vi individuelt med forståelse for tal og matematikkens symbolverden.

Samarbejde med hjemmet

Når et barn har brug for støtte, forventer vi et godt forældresamarbejde, hvor vi sammen sætter fagligt fokus på problemet og styrker den daglige trivsel og det fagligt selvværd – uanset alder.

Børn med særlige behov

Vi ønsker at afspejle det samfund, vi alle er en del af, og vi ser det som en opgave at tilbyde god undervisning for alle – bare de selv har lyst til og mod på at arbejde og være med. Vi er dog ikke en profilfriskole, og det er vigtigt for os, at den enkeltes udfordringer ikke bliver toneangivende i hverdagen for alle. Derfor har vi ikke mulighed for at optage mange elever med diagnoser – men vi afviser ikke elever alene på baggrund af udfordringer. Det vil altid komme an på en konkret vurdering.

Loading...