Religion, historie og samfundsfag

På Livets Skolen samlæser vi fagene samfundsfag og religion i Ældste team. Her får børnene viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling.

Religion
I religion lærer børnene i Yngste team om kristendom og andre af verdens religioner – og de lærer at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos os som mennesker og vores forhold til andre.

Historie
I faget historie får børnene en sammenhængsforståelse af og et kronologisk overblik over historien, ogde lærer at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. De lærer om historiske perioder, om brud og kontinuitet, og om hvorfor og hvordan forskellige historiske perioder afløses af andre.

Samfundsfag
I Ældste team samlæser vi samfundsfag, historie og religion. Vi kalder faget MEDBORGERSKAB, og her udvikler børnene kompetencer, der sætter dem i stand til at deltage aktivt, rummende og velovervejet i et demokratisk samfund. som debatforum eller arbejdende værksteder. Det kan fx være at lave skoleblad eller planlægge et valg på skolen.

I perioder koncentrerer vi os om ét af fagene.

Loading...