Naturfaglige fag

På Vanløse Friskole er de naturfaglige fag ofte omdrejningspunkt, når vi har temauger og har tid til fordybe os i eksperimenter eller tage på heldagstur ud i naturen.

Biologi og geografi

I biologi lærer børnene om krop og sundhed. De lærer også om økosystemer, mikrobiologi og evolution. I geografi bliver de kloge på natur og kulturs betydning for levevilkårene både i Danmark og i resten af verden. De bliver også fortrolige med grundlæggende biologiske og geografiske begreber og sammenhænge.

Ud over de almindelige undervisningstimer i fagene er biologi og geografi ofte også omdrejningspunkt i vores temauger. Her har vi nemlig tid til at fordybe os og komme ud i naturen. Og rigtig mærke den.

Fysik/kemi

Fysik/kemi er obligatorisk i 8. klasse, og eftersom vi ikke har eget fysiklokale på Vanløse Friskole, har vi lejet et lokale på en nærliggende friskole. Her udvikler vi børnenes naturfaglige kompetencer, så de får indblik i, hvordan fysik og kemi sammen med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. De lærer også om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi, fx stofkredsløb og energiomsætning.

Loading...