Engelsk og tysk

På Vanløse Friskole underviser vi i sprogfagene engelsk og tysk. Vi gør børnene fortrolige med fremmedsprog og klæder dem på til at begå sig i verdenen.

Engelsk

Alle børn på Vanløse Friskole modtager engelskundervisning fra 1. klasse, og inden de forlader os, kan de både læse, skrive og debattere på engelsk. Undervisningen tilrettelægges, så alle talenter kan komme i spil, og vi motiverer til samtale ved at arbejde med konkrete hverdagsemner, der optager børnene.

Fra skoleåret 18/19 oprettes valgfaget ”Advanced English” for de ældste årgange. Her vil der blive arbejdet indgående og kreativt med at få det engelske sprog og alle dets nuancer godt ind under huden. Bl.a. laver vi et forfatterværksted, hvor eleverne kan skrive engelske sangtekster, rappe på engelsk og arbejde med de mange dialekter.

Tysk

Alle børn på Vanløse Friskole modtager tyskundervisning fra 4. klasse og lærer at kommunikere både mundligt og skriftligt på tysk i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog. Som i engelskundervisningen har vi fokus på at lære børnene at bruge og forstå sproget ved at tage udgangspunkt i emner, børnene kender fra deres hverdag.

Loading...