Dansk og matematik

Matematik

På Vanløse Friskole har eleverne naturligvis matematik hele vejen op igennem skolegangen.

I de yngste klasser (bh.kl.-3.kl) lærer eleverne at tage de første skridt i de helt grundlæggende matematiske færdigheder. De lægger til og trækker fra, ganger og deler. De opøver forståelsen for figurer og mønstre og vi øver mål og vægt. Også et så abstrakt begreb som sandsynlighed påbegyndes i de yngste klasser. Eleverne får stille og roligt fat på de faglige begreber, ved at de bruges kontinuerligt.

Vi forsøger hele tiden at koble brugen af matematik med virkeligheden, hvad det er vi bruger matematikken til. Dette gøres bedst ved at opgaverne har deres udspring i noget som eleverne kan forhold sig til, som f.eks. et pizzeria eller deres hus og familie.

Eleverne bliver i matematik introduceret for IT allerede fra 1. klasse bl.a. gennem brugen af forskellige undervisningsportaler.

I de ældre klasser (4.-6.kl.) uddybes de allerede indlærte færdigheder. Der arbejdes med en mere abstrakt tilgang jo dygtigere eleverne bliver. De mange områder indenfor matematikken udvides f.eks. fra plangeometri til rumlig geometri. Og naturligvis udvides talområdet.

Vi arbejder intensivt med matematik til den ene af skoleårets emneuger. Her fokuserer vi som regel på et enkelt område for at eleverne kan fordybe sig i det og vi prøver at arbejde med det ud fra forskellige vinkler, f.eks. både IT-baseret og kunstnerisk.

 

Dansk

Loading...