Personale

Skoleleder – Jens Horn Rasmussen

Viceskoleleder – Mikala Ridley Andersen

skolesekretær – Kamilla Samuelsen

Klasselærer 0. kl – Kitten Karmen Sofienberg Gervang

Klasselærer 1. kl – Anette Sachers

Klasselærer 2. kl – Mette Arvesen /Nanna Fredsgaard (på barsel)

Klasselærer 3. kl – Mikala Ridley Andersen

Klasselærer 4. kl – Annie Larsen

Klasselærer 5. kl – Marie-Louise Henriksen/Marie Siv Larsen (på barsel)

Kreative fag – Rene Steen Sørensen

 

SFO

SFO Leder Marie Louise Busck

Pædagog Henrik Bjerregaard

Pædagog Aynur Dalan Caliskan

Pædagogmedhjælper Gabrielle Grube

Loading...