Søskenderabat, friplads og befordringstilskud

Hvis I har flere børn, der går på Vanløse Friskole, yder vi søskenderabat fra barn nummer 2. I har også mulighed for at søge fripladstilskud og befordringstilskud.

Skolepenge og SFO-betaling

Vi yder søskendemoderation (søskenderabat), hvis I har flere børn på skolen.

Skolepenge:
Barn 2: der betales kr. 1.447 (svarende til en moderation på kr. 175 pr. md.)
Barn 3: der betales kr. 1.272 (svarende til en moderation på kr. 175 pr. md)

SFO:
I SFO’en yder vi søskendemoderation på 50%:

Barn nr.2 : der betales 490kr. (svarende til en moderation på 490 kr.)
Barn nr. 3: der betales ikke for barn nr. 3

Friplads

I har mulighed for at søge om fripladstilskud til jeres børn. Det foregår på den måde, at skolen hvert år i september måned søger midler hos Fordelingssekretariatet til uddeling som fripladstilskud på baggrund af ansøgningsskemaer, som I selv har udfyldt og underskrevet. Skolen sender skemaerne til jer.

Vi modtager i slutningen af december måned besked om, hvilke familier der er blevet tildelt fripladstilskud, hvorefter vi giver besked til forældrene. Udbetalingen af fripladstilskud sker i form af nedjustering af skolepenge og foretages fra skolens side i månederne januar-juli det efterfølgende kalenderår (alt efter beløbets størrelse).

I kan ansøge om fripladstilskud til både skole- og SFO-betaling. Friplads til SFO kan dog kun søges til børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse, idet vores SFO-tilbud slutter, når man går ud af 3. klasse.

Befordringstilskud

Vi søger hvert år i oktober måned om befordringstilskud hos Fordelingssekretariatet. Skolen får besked om eventuelt tildelte midler i slutningen af december måned. Befordringstilskuddet vil blive fordelt blandt de af vores børn, der har lang transportvej. Det er skolen, der ud fra en vurdering tildeler tilskuddet. Det er altså ikke forældrene, der ansøger selv.

Loading...