Priser

Vi opkræver skolepenge månedsvis forud, og der betales skolepenge alle årets 12 måneder. Det betyder, at I også skal betale skolepenge i juli, selvom jeres børn har ferie denne måned.

Prisen på skolepenge pr. 1. august 2019 er 1.622 kr. Pris for at gå i vores SFO er 981 kr.
Skolepenge og SFO-betaling reguleres hvert år i august måned med 5%.

Hvis I har flere børn på Vanløse friskole, får I søskenderabat.

Betaling af skolepenge

For at gøre det enkelt for os at administrere betalingen, er det obligatorisk at tilmelde sig betaling til Vanløse Friskole over PBS.

Hvis I ikke tilmelder betalingen af skolepenge og betaling af SFO til PBS, så betalingen kan opkræves automatisk, pålægger vi et gebyr på 100 kr. for udstedelse af hvert girokort.

Også andre betalinger, der kommer i løbet af året, vil så vidt muligt også blive trukket via PBS, og det vil være udspecificeret på PBS-oversigten. Det kan for eksempel være til årets lejrskole, et særligt arrangement eller betaling for undervisning på Vanløse Friskoles Musikskole.

Skolepenge og betaling for SFO sker senest d. 7. i måneden.

Ved manglende rettidig betaling udsendes en påmindelse fra os. Ved 2. påmindelse tilskrives et gebyr på 100 kr. Efter 2. påmindelse overgår sagen til skolens advokat.

Ved udmeldelse eller fortrydelse af indmeldelse

Ved udmeldelse af et barn skal der betales løbende måned plus 2 måneders betaling. Ved fortrudt indmeldelse tilbagebetales skolepenge for første måned, men kun hvis dette er sket før 1/5

Loading...