Indskrivning

Hvis I har besluttet jer for, at jeres børn skal gå på Vanløse Friskole, skal de skrives ind. Hvis der ikke er plads på det klassetrin, de skal begynde på, kan de komme på venteliste.

Indskrivning i børnehaveklassen

Hvis I ønsker at melde jeres børn ind i børnehaveklassen på Vanløse friskole med skolestart i august måned, skal I udfylde og indsende en indmeldelsesseddel og betale et gebyr på 200 kr. Hvis I ikke har været forbi skolen, har I muligheden til Åben skole. Hvert år den 1. torsdag i november afholdes åben skole fra kl. 15-18.00. Her er I meget velkommen til at komme forbi, hvor forældre, lærere, ledere og vores børn viser vores skolen frem.

Hvis klassen allerede er fuld, kan I komme på venteliste. I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte vores kontor på telefon 3874 2551 og høre, hvor mange børn vi i forvejen har skrevet op.

Når vi sammensætter børnehaveklasserne, tager vi hensyn til søskendebørn, ligelig kønsfordeling og anciennitet på listen. Senest i oktober forud for det år, hvor jeres børn skal starte i skole, inviteres forældre til informationsmøde og efterfølgende optagelsessamtale med skoleleder og SFO leder. Når alle samtaler er afholdt sendes optagelsesbrev ud til de børn der er optaget og forældrene bliver her bedt om at indbetale august måneds skolepenge/SFO og indmeldelsesgebyr på 800 kr. til vores konto i Merkur Bank.

Optagelse i 1.- 5. klasse

Hvis vi har ledige pladser i vores klasser, optager vi løbende nye børn. Vi optager også løbende børn på vores venteliste.

Det er vigtigt for os, at vores klasser fungerer socialt, og vi tager altid hensyn til klassernes eksisterende sammensætning, når vi optager nye børn. Derfor begynder næsten alle nye børn i eksisterende klasser med en prøveuge. Forud for prøveugen indbetales indmeldelsesgebyret på 800kr, disse refunderes ikke, hvis det mod forventning ikke ender med optag.

Indmeldelsesblanket

I kan få en indmeldelsesblanket ved at kontakte vores kontor på telefon 3874 2551, ved mail til kontoret@livetsskole.dk  eller ved at bruge kontaktformularen.

Loading...