Indskrivning

Hvis I har besluttet jer for, at jeres børn skal gå på Livets Skole, skal de skrives ind. Hvis der ikke er plads på det klassetrin, de skal begynde på, kan de komme på venteliste.

Indskrivning i børnehaveklassen

Hvis I ønsker at melde jeres børn ind i børnehaveklassen på Livets Skole med skolestart i august måned, skal I udfylde og indsende en indmeldelsesseddel og betale et gebyr på 200 kr. Hvis I ikke allerede har været på rundvisning, vil I blive indbudt til en sådan. I forbindelse med rundvisningen har I også mulighed for at få en snak med vores skoleleder Jens.

Hvis klassen allerede er fuld, kan I komme på venteliste. I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte vores kontor på telefon 3874 2551 og høre, hvor mange børn vi i forvejen har skrevet op.

Når vi sammensætter børnehaveklasserne, tager vi hensyn til søskendebørn, ligelig kønsfordeling og anciennitet på listen. Senest i september forud for det år, hvor jeres børn skal starte i skole, tager vi kontakt til alle, der er skrevet på ventelisten for at få bekræftet, at I fortsat ønsker pladsen. Når alle interesserede har svaret tilbage og, går vi i gang med at sammensætte klassen, og det antal børn, vi kan optage, vil igen blive kontaktet og blive bedt om at indbetalt indmeldelsesgebyr på 800 kr. til vores konto i Merkur Bank (link til bankside).

I januar i det år, jeres barn skal starte i skole, vil der blive udsendt opkrævning af skolepenge for august det pågældende år.

Optagelse i 1.- 6. klasse

Hvis vi har ledige pladser i vores klasser, optager vi løbende nye børn. Vi optager også løbende børn på vores venteliste.

Det er vigtigt for os, at vores klasser fungerer socialt, og vi tager altid hensyn til klassernes eksisterende sammensætning, når vi optager nye børn. Derfor begynder næsten alle nye børn i eksisterende klasser med en prøveuge.

Indmeldelsesseddel

I kan få en indmeldelsesseddel ved at kontakte vores kontor på telefon 3874 2551 eller ved at bruge kontaktformularen.

Loading...