Forsikring

Som elever på Vanløse Friskole er børnene i mange tilfælde dækket af skolens forsikring, hvis de kommer til skade i skoletiden.

Vores ulykkesforsikring dækker invaliditet (forsikringssum 354.725 kr.), dødsfald (forsikringssum 7.500 kr.), tandskade (forsikringssum 5.000 kr.) og pludselig skade på briller.

Det kommer dog an på, hvordan børnene kommer til skade i en konkret situation, om de er dækket af ulykkesforsikringen

Vores årsrejseforsikring dækker skolens børn (og lærerne) på udlandsrejser i Europa.

Vi har også en glasforsikring, der dækker enhver pludselig opstået glasskade. Den dækker dog ikke, hvis et barn smadrer en rude med fuld overlæg, og i sådan et tilfælde sender vi regningen til forældrene, som vil blive bedt om at dække udgiften.

Hvis en forælder kommer til skade i forbindelse med forældrearbejde på skolen, er det forældrenes egen ulykkesforsikring, der dækker.

Loading...