Udmeldelse

Page_Udmeld

Udmeldelse af barn

Skal et barn udmeldes af skolen/SFO, skal det ske skriftligt med 2 måneders varsel, og man betaler for den måned, hvor udmeldelsen sker, samt for de 2 efterfølgende måneder.

Udmeldelse ved slutningen af et skoleår skal afleveres til skolen inden den 1. maj, ellers opkræver vi skole- og SFO-penge for august måned. Ved udmeldelse af et barn til slutningen af et skoleår – skal der betales for juli måned det pågældende år.

[frame_left]Body_Money-01[/frame_left] Afgangselever skal betale skolepenge til og med juli måned, da skolepengene for et helt skoleår er fordelt over alle årets 12 måneder.

Loading...