Skolepenge

Page_Skolepenge

Prisen for et skolebarn

Skolepengene bliver betalt månedsvis og er fordelt på alle årets 12 måneder. Pr. 1. august 2017 er betalingen af skolepenge pr. måned:

Skolepenge:
1. skolebarn 1.470 kr

Søskendemoderation på 2. skolebarn kr. 175 svarende til en månedlig betaling på kr. 1.295
Søskendemoderation på 3. skolebarn kr. 175  svarende til en månedlig betaling på kr. 1.120

1. SFO-barn 798 kr. (pr. 1/8-17 – men stiger pr. 1/10 til kr. 888, grundet længere åbningstid)
2. SFO-barn 399 kr. (pr. 1/8-17 – men stiger pr. 1/10-17 til kr. 444)
3. SFO-barn 0 kr.

Skolepenge/SFObetaling stiger hvert år (august måned) med 5 %.

Friplads og transport

Det er muligt at søge om fripladstilskud.

Afhængig af skolevejens længde er det også muligt at få bevilliget skolekort.

Betaling af skolepenge

[frame_left]Body_Money-01[/frame_left]For at gøre det enkelt og lettere at administrere er det obligatorisk at tilmelde sig betaling til Livets Skole over PBS.

Undlader man at tilmelde betalingen af skolepenge og betaling af SFO til PBS, således at betalingen blive opkrævet automatisk hurtigst muligt efter indmeldelse  – vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100 for udstedelse af girokort. Dette gebyr vil blive opkrævet for hver udstedelse af girokort.

Alle andre betalinger, der kommer i løbet af året, vil så vidt muligt også blive trukket via PBS, og det vil være udspecificeret på PBS-oversigten. Det kan for eksempel være til årets lejrskole eller et særligt arrangement.

Skolepenge og betaling for SFO sker senest d. 7. i måneden.

Skolepengene og SFO er fordelt over 12 mdr., hvilket betyder,  at skolepengene for juli også SKAL  betales, hvis jeres barn går ud til skoleferien.

Ved manglende rettidig betaling udsendes en påmindelse fra os. Ved 2. påmindelse tilskrives et gebyr på 100 kr. Efter 2. påmindelse overgår sagen til skolens advokat.

 

Loading...