Del af fællesskabet

nature-background

PageCommunity

Vær en del af fællesskabet

På Livets Skole har alle lige ret til at være en del af fællesskabet og til at gå klogere hjem efter en smilende skoledag – både børn og voksne.

Med den ret følger der også forpligtelser – for lærere, elever og deres forældre.

Når man knytter sig til skolen, forpligter man sig til at gøre sit bedste for at her er et rart sted at være, også for alle de andre.

Forventninger til børn og voksne

[frame_left]Body_Elev-01[/frame_left]

På Livets Skole regner vi blandt andet med, at I som forældre hver dag fylder jeres børn godt op med både mad, søvn og kærlighed.

At møde i skole med overskud, er en forudsætning for at de kan have det godt og at kan lære noget.
Vi regner også med, at jeres børn hver dag bliver husket på sunde madpakker, lektier og spidse blyanter.

Igen handler det om at de skal kunne være klar, når de møder ind til det der er deres arbejdsdag.

[frame_right]Body_teacher-01[/frame_right]

Til gengæld kan alle børn regne med at møde lærere, der er oprigtigt interesseret i at inspirere og hjælpe dem til at blive klogere.

Jeres børn kan også altid regne med hjælp til at overkomme deres udfordringer – uanset om det er gangestykker, dansk grammtik eller venskaber, der driller.

Til gengæld forventer vi, at jeres børn er indstillet på at arbejde og lære noget, når de er her, ligesom vi forventer, at de lytter til os og følger de regler og rammer, vi sætter for dem.

Det gode eksempel

[frame_left]Body_teacher-02[/frame_left]

Opskriften på at skabe børn, der er fagligt og socialt stærke, er, at vi alle engagerer os i skolen og gør afstanden mellem den og børnenes hjem så lille som muligt.

Det betyder, at I som forældre og vi som lærere arbejder tæt sammen og fortæller hinanden, når der opstår problemer det ene sted og sammen arbejder på at få dem løst.

Derfor regner vi med, at både forældre, lærere og elever tager konflikter og uenigheder alvorligt, og gør deres bedste for at løse dem konstruktivt.

Vi regner også med at alle vi voksne, der er omkring børnene, viser vejen og forpligter børnene, hvad angår sprog, åbenhed og rummelighed.

En rummelighed der går begge veje, og som tager udgangspunkt i at vi altid bliver på egen banehalvdel, og ikke skyder problemerne over på andre. Alle elever, forældre og lærere har ansvar for at der er et rummeligt miljø på Livets Skole.

Kendskab til værdier og rammer

Vi forventer at nye forældre på Livets Skole sætter sig ind i skolens værdier, regler og rammer, og at de sammen med de nuværende forældre, støtter op om disse.

Blandt andet ved at følge skolens forskellige politikker for sprog, kost samt ved at bakke op om nye tiltag fra skolens side, og arbejde i samme retning i, på og uden for skolen.

Vi regner derudover også med, at alle forældre på skolen tager aktiv del i skolens fællesskab, herunder også deltagelse i aktiviteter der går ud over skoletiden.

Som forældre på skolen er der derudover forpligtigelse i at have en årlig forældrerengøring samt minimum 8 årlige arbejdstimer på skolen (også kaldet ”klip”).

Læs i øvrigt siden om rammer og retningslinjer »
Eller læs om skolens værdisæt, vision og mission »

Loading...