Sociale arrangementer

Det er vigtigt for trivslen, at børnene mødes socialt på tværs af klasserne. Ligeledes er det vigtigt, at forældre på skolen lærer hinanden at kende. Derfor har vi arrangementer både med og uden forældre.

På Vanløse Friskole har vi en masse gode traditioner, hvor vi mødes på kryds og tværs af klassetrin. Nogle af dem er forældre inviteret til – andre er kun for børn og ansatte på skolen. Læs om alle arrangementerne under ”Årets gang”

Klassearrangementer

I hver klasse plejer der også at være en trivselsgruppe eller et trivselsudvalg. Trivselsgruppen er forældre, der sørger for at arrangere sammenkomster for klassen uden for skoletid. Det kan fx være fællesspisning, leg på Damhusengen, en tur i svømmehallen, en eftermiddag i haven, eller hvad lysten nu byder. Vi oplever, at det er meget vigtigt for børnenes trivsel, at forældre bakker op om og deltager i trivselsarrangementerne.

Madgrupper

I alle klasser er der madgrupper, hvor børnene på skift spiser hos hinanden. Madgrupperne sammensættes enten af lærerne eller af børnene selv. Formålet med grupperne er at skabe og styrke relationer på tværs i klassen.

Loading...