Pligter

For at holde skolepengene nede og i øvrigt styrke følelsen af at det er vores fælles skole, har hver familie nogle praktiske pligter hvert år.

Rengøringsweekend

To gange om året skal familien, sammen med en anden eller to familier, i løbet af en weekend stå for at gøre hele skolen ren. Det tager ca. 4-5 timer pr. familie.

Skolen sender i begyndelsen af året en liste ud, så I kan se, hvornår det er jeres weekend. Det er jer selv, der koordinerer med den anden familie.

Nøglen til skolen skal hentes senest torsdag i den pågældende uge og mandag morgen afleveres retur – enten til morgenåbneren eller på kontoret. I køkkenet hænger en liste over, hvilke områder der skal gøres rent, alt efter om I er en eller to familier til det.

Prisen for ikke at gøre rent er 1.000 kroner.

Arbejdsklippekort – 8 obligatoriske timer

Ud over forældre-/weekendrengøring, har hver familie 8 klip, altså 8 arbejdstimer, der skal lægges på skolen pr. barn. Har man flere børn på skolen, skal man for barn nummer 2 lægge 7 arbejdstimer og for barn nummer 3 lægge 6 arbejdstimer osv.

I kan bruge klippene på mange måder – fx ved at deltage i bestyrelsen, lave risengrød til skolens julearrangement, sy gardiner, hente bagage fra lejrskolen og køre skrammel på lossepladsen. Og frem for alt ved at deltage i at sætte skolen i stand.

Når vi sender mails ud, om noget der skal laves, skriver vi også, om det er en opgave, der udløser klip.

Sidst på skoleåret gør vi status over, hvor mange klip I har brugt. Og de resterende bruges i istandsættelsesugen eller afregnes med 150 kr. pr. ubrugte klip.

Istandsættelsesugen

Ugen, efter børnenes sommerferie begynder, er altid istandsættelsesuge. Her bliver hele skolen sat i stand af forældre og lærere, så det er rart for børnene at komme i skole i august.

Det er en hyggelig og arbejdsom uge, hvor man individuelt eller i småsjak maler, reparerer og småbygger. Her kan man fint bruge alle familiens klip.

I vil blive bedt om at fortælle, hvilke dage i ugen, I kan komme, og så planlægger vi arbejdet derefter. I kan sagtens lægge nogle af timerne om aftenen.

Loading...