Dagens gang

På Vanløse Friskole har vi masser af struktur i skoledagen, så børnene har en tryg og genkendelig hverdag. Men vi arbejder også på tværs og giver plads til at gøre noget uplanlagt.

Morgen på skolen

Børnene skal have spist morgenmad, når de møder i skole. Der er morgenpasning fra kl. 7.15 til klokken 8.10. Skoledagen begynder kl. 8.15 – og børnene skal være klar senest kl. 8.10.

Morgensamling

Børnehaveklassen og 1.3- klasse mødes hver morgen som det første til morgensamling. Her hilser vi den nye dag velkommen, synger et par sange og ønsker hinanden god dag.

De ældre klassetrin mødes til morgensamling et par gange om ugen.

Ti-løb og ti-mad

Det er vigtigt at røre sig, og hver dag kl. lidt i 10 løber alle – både lærere og børn – en tur. Bagefter mødes vi i gården og spiser 10-mad , som nogle af de store elever har tilberedt.

Undervisning

Hvert klassetrin følger et fast skema med faste lærere. En del af undervisningstimerne i de ”store” fag ligger i blokke, så der er tid til fordybelse.

Frikvartererne

Det er vigtigt at få luft til hjernen, og i frikvarterne skal alle ud af klasselokalerne.

Udeskole

Det er højt prioriteret, at vi på alle klassetrin ofte flytter undervisningen ud i byen, i naturen, i kulturen. Børnehaveklassen har en fast udeskoledag hver 14. dag.

Loading...