Værdigrundlag

Værdier

  • Trivsel
  • Respekt
  • Hjælpsomhed
  • Ansvar
  • Empati
  • Holisme*

* Når man betragter det hele menneske, kræver den holistiske tilgang fokus på tre områder: det fysiske, det psykiske (tanker og følelser) og det åndelige (oplevelsen af livet som meningsfuldt).
Derudover bygger skolen på den grundtvigianske tanke om de frie skoler. Den er apolitisk, ikke-religiøs og tager ikke udgangspunkt i bestemte pædagogiske retninger, men undervisningen er inspireret af principperne bag læringsstile og CL (cooperative learning).

Mission

Vanløse friskole tager hånd om elevernes faglige og menneskelige dannelse, så de kan træde ud i verden som livsduelige, empatiske og robuste mennesker.

Vision

Vanløse Friskole vil være en skole, hvor eleverne får mulighed for at kunne blive den bedste version af sig selv og kan bidrage positivt til de fællesskaber, de indgår i.

 

Loading...